Witaj na stronie rezerwacyjnej strzelnicy.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REZERWACJI

Opłata za korzystanie ze strzelnicy:
- członek KS CZART 20 zł/h
- osoba niezrzeszona 50 zł/h
Opłaty obowiązują od 1 stycznia 2024 roku.

Zostało wprowadzone nowe pole (nr legitymacji członkowskiej). Pole w szczególności dotyczy członków KS CZART, osoby nieposiadające członkostwa w klubie wpisują słowo BRAK. Od dnia 21 maja, rozpoczynamy wydawanie legitymacji członkowskich na których znajduje się wymagany numer. Bardzo proszę o wprowadzanie numeru podczas rezerwacji. 
STRZELEC PRZYCHODZI NA STRZELNICĘ 10 MINUT PRZED REZERWOWANĄ GODZINĄ.

Uruchomiliśmy rezerwację strzelnicy na 6 i 20 kwietnia 2024 od godz. 9 00 do godz. 15 00.

Możliwość rezerwacji kończy się na 2 godziny przed planowaną godziną wizyty.

Rezerwacje można anulować na 3 godz. przed planowaną wizytą, po tym czasie proszę powiadamiać telefonicznie.

Od grudnia 2021 rezerwacja strzelnicy dostępna po utworzeniu konta użytkownika.


KONTAKT:

Grzegorz tel. 791 963 623

Tadeusz tel. 605 659 169